The Netherlands, Meerssen, Pastoor M. Sterckenstraat