The Netherlands, Amsterdam, Meidoornlaan
Georgina Verbaan leest voor uit Loze Ruimte