The Netherlands, Amsterdam, Binnen Dommersstraat, Brouwersgracht, Brug 148