The Netherlands, Amsterdam, Oostelijke Handelskade