The Netherlands, Amsterdam, Sloterdijkerbrug, Galgenstraat