The Netherlands, Loenen aan de Vecht, Oostkanaaldijk