The Netherlands, Amsterdam, Oostelijke Handelskade, Fred Petterbaan