The Netherlands, Amsterdam, Het IJ, Noordhollandsch Kanaal