The Netherlands, Utrecht, Beatrixpark
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de lunetten in Utrecht