Israel, Tel Aviv, Yavne, Nahmani

In series: Bauhaus
location | thumbnails