The Netherlands, Amsterdam, Lijndenstraat, Czaar Peterstraat