The Netherlands, Amsterdam, Tweede Hugo de Grootstraat