The Netherlands, Amsterdam, Binnen Oranjestraat, Oranjebrug, Brouwersgracht