The Netherlands, Amsterdam, Tweede Bloemdwarsstraat, Bloemgracht