The Netherlands, Amsterdam, Kostverlorenvaart, Van Hallbrug