The Netherlands, Amsterdam, Keizersgracht
Maria Alyokhina & Nadezhda Tolokonnikova (Pussy Riot)