The Netherlands, Amsterdam, Westelijk Marktkanaal, Kostverlorenvaart