The Netherlands, Amsterdam, Kostverlorenvaart, Westelijk Marktkanaal