The Netherlands, Amsterdam, Het IJ, Aambeeldstraat