The Netherlands, Amsterdam, Eerste Jacob van Campenstraat