The Netherlands, Amsterdam, Eerste Hugo de Grootstraat