The Netherlands, Amsterdam, Rombout Hogerbeetsstraat, Eerste Hugo de Grootstraat