The Netherlands, Amsterdam, Rozengracht, Eerste Bloemdwarsstraat