The Netherlands, Amsterdam, Eerste Jacob van Campenstraat, Frans Halsstraat