The Netherlands, Amsterdam, Gerard Callenburgstraat
Vegetarian restaurant 'Van de Buurt'