The Netherlands, Amsterdam, Tichelstraat, Lijnbaansgracht