The Netherlands, Amsterdam, Anjeliersstraat, Lijnbaansgracht