The Netherlands, Amsterdam, Oostelijk Marktkanaal, Buysbrug, Kostverlorenvaart, Molen de Otter