The Netherlands, Amsterdam, Lindengracht, Schuiten Voerdersgang