Israel, Ashalim, Ahalim Plot B Solar Power Station