The Netherlands, Oosthuizen, Etersheim. Het schooltje van Dik Trom.