Spain, Barcelona, Barceloneta, Carrer del Comte de Santa Clara