The Netherlands, Amsterdam, Lindengracht, Tichelstraat, Lijnbaansgracht