The Netherlands, Amsterdam, Nieuwe Gietersstraat, Marnixstraat