The Netherlands, Amsterdam, Spui
UvA bestuursvoorzitter L. Gunning-Schepers heeft Audi met ontheffing en chauffeur met vermanend vingertje. #kostdat?