The Netherlands, Amsterdam, Lindengracht.
Naar bed, naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat hangen op de Lindengracht, zei Likkepot.