Argentina, Buenos Aires, Avenida del Libertator Gral San Martin