The Netherlands, Amsterdam, Planciusstraat, Schiemanstraat