The Netherlands, Amsterdam, Spijkerkade, Gemdempt Hamerkanaal